Dezbateri publice on-line

17.06.2020

Având în vedere restricțiile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotărârea nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru a permite o mai eficientă consultare a factorilor interesați, invităm la consultare publică on-line în perioada 17-26 iunie 2020 pentru draftul planurilor de managenent ale siturilor NATURA 2000 ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia. Întrebăriile și observațiile pot fi transmise în scris pe adresa office@apmsb.anpm.ro sau la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, mun.Sibiu, strada Hipodromului nr. 2 A

 

Citeste mai mult

Dezbateri publice

09.06.2020


În perioada 9 - 16 iunie se desfășoară dezbateri publice pentru draftul planurilor de managenent ale siturilor NATURA 2000 ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia la primăriile Slimnic, Șeica Mare, Axente Sever, Șeica Mică, Micăsasa, Valea Lungă, Blaj, Craciunelul de Jos și Mihalț, conformprogramului comunicat de primăriile mai sus menționate.

Versiune revizuita 05.06.2020 plan de management ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia

Versiune revizuita 05.06.2020 plan de management ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ

Versiune revizuita 05.06.2020 plan de management ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud

Citeste mai mult

Anunt demarare proiect “Managementul conservativ al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia”

07.09.2017

[doc] Anunt in format Word

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă demararea proiectului “Managementul conservativ al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia”, cod SMIS – 102674, în valoare totală de 4.681.980.25 lei.

Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, Axa prioritară 4 – “Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Domeniu major de intervenţie – „Creşterea   gradului   de   protecţie   şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” şi Bugetul de Stat.

Citeste mai mult
logo1 logo2 logo3

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020